නයිලෝන් පටල පෙරහන් කාට්රිජ්

  • Nylon pleated filter cartridge

    නයිලෝන් ප්‍රසන්න පෙරහන් කාට්රිජ්

    EBM / EBN ශ්‍රේණියේ කාට්රිජ් ස්වාභාවික හයිඩ්‍රොෆිලික් නයිලෝන් N6 සහ N66 පටල වලින් සාදා ඇති අතර, තෙත් කිරීමට පහසුය, හොඳ ආතන්ය ශක්තියක් සහ තද බවක්, අඩු විසුරුවා හැරීමක්, හොඳ ද්‍රාවක ප්‍රතිරෝධක කාර්ය සාධනයක්, විශ්වීය රසායනික අනුකූලතාවයක් සහිතව, විශේෂයෙන් විවිධ ද්‍රාවක සහ රසායනික සවිකිරීම් සඳහා සුදුසු .