මල නොබැඳෙන වානේ ආලේපිත පෙරහන් කාට්රිජ්

  • Folding Stainless Steel filter Element

    මල නොබැඳෙන වානේ පෙරහන් මූලද්‍රව්‍යය නැවීම

    මල නොබැඳෙන වානේ නැමීමේ පෙරහන් කාට්රිජ් යනු ආගන් චාප වෙල්ඩින් මගින් වෑල්ඩින් කරන ලද සම්පූර්ණ SS ද්‍රව්‍ය පෙරණයකි. එය ප්‍රධාන වශයෙන් ගෘහස්ථ, ආනයනය කරන ලද එස්එස් ෆයිබර් සින්ටර්ටඩ්, නිකල් ෆයිබර්, එස්එස් විශේෂ දැලක්, එස්එස් සින්ටර් පස් ස්ථර දැලක් සහ එස්එස් සින්ටර් හතක ස්ථර දැලක්, හොඳ තාප ප්‍රතිරෝධය සහ පීඩන ප්‍රතිරෝධක ක්‍රියාකාරිත්වය යන ලෝහ පෙරහන් ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇත. පෙරීමේ තරලය.